Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 01.08.2022 Заповед №1363 / 01.08.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-2179 / 27.07.2022 г. от А. Й. Й. и писмо с вх. №М-2149#2 / 01.08.2022 г. от Териториално звено „ГРАО“ - гр. Велико Търново.

Заповед №1363 / 01.08.2022 г.