Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с извършването на дезинсекция срещу комари в град Лясковец и съставните на общината села 26.07.2022 Община Лясковец съобщава, че ще бъде направена дезинсекция срещу комари в град Лясковец и съставните на общината села. Опушването срещу комари ще става във вечерните часове при подходящи метеорологични условия. Опушването ще извърши "Дезинфекционна станция БГ" ООД гр. София, както следва: На 1-ви август (понеделник) 2022 г. в гр. Лясковец - от 21:00 часа; в с. Драгижево - от 22:30 часа; в с. Мерданя - от 23:00 часа. На 2-ри август (вторник) 2022 г. в с. Джулюница - от 21:00 часа; в с. Козаревец - от 22:00 часа и в с. Добри дял - от 23:00 часа; Препаратите са безвредни за хора и животни, но по време на обработката от 21:00 до 24:00 часа, се препоръчва гражданите да затворят прозорците на жилищата си, а собствениците на пчелни семейства да затворят кошерите. Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки.