Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 19.07.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-659 / 11.07.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 34630 - Божурище, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) при следните основни критерии: 1. Наименование на длъжността: „Заместник-началник на команда, той и началник на контролно-изпитателна подвижна секция“. 2. Място за изпълнение на службата: Военно формирование 34630 - Божурище. 3. Основни изисквания: - минимално образование и квалификация: Висше военно училище, специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“; - придобита специализация от ВВУ - „Зенитно-ракетни войски“; Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.   Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 12.08.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-659 / 11.07.2022 г.