Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново 14.07.2022 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 14.06.2022 г. от 16:00 часа.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново