Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на Решение № 403 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец 04.07.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че по жалба от Областен управител на област Велико Търново против Решение № 403/28.04.2022 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта по т.1, е образувано административно дело № 456/2022 г. по описа на Административен съд - Велико Търново. С Определение № 337/29.06.2022 г. на Административен съд – Велико Търново, е присъединено производството по административно дело № 456/2022 г. за съвместно разглеждане с административно дело № 415/2022 г. по описа на Административен съд - Велико Търново. Прекратено е производството по административно дело № 456/2022 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец