Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военно формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 08.06.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-713 / 27.05.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. В съответствие с приложение №1 към заповед №ОХ-30 / 14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската войнишка длъжност е не по-малък от 1016,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.   Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 30.06.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява