Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец 27.05.2022 Протокол от заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед №649 / 26.04.2022 г. на Кмета на Община Лясковец, проведено на 27.05.2022 г., за определяне на системата за определяне на резултатите и коефициентите при провеждане на конкурс за длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец.

Протокол