Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация 25.05.2022 Заповед №810 / 25.05.2022 г. за назначаване на комисия за проверка по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, във връзка със заявление с вх. №М-1343 / 20.05.2022 г. от Грета Трайкова Маринчева и писмо с изх №ИД 20-00-146 / 23.05.2022 г. на Териториално звено „ГРАО“ - гр. Велико Търново.

Заповед №810 / 25.05.2022 г.