Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за допуснат до конкурс кандидат за заемане на длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец 28.04.2022 С настоящото, на основание чл. 21, ал. 8 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.) Община Лясковец уведомява Ралица Славова - кандидат в обявения конкурс за заемане на длъжността: Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности” в общинска администрация на Община Лясковец, че е допусната до конкурса за заемане посочената длъжност. Конкурсът ще се проведе на 01.06.2022 г. (сряда) от 09:00 часа, в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. I, по предварително обявения начин.