Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение на вниманието на гражданите, ползващи услугите на Община Лясковец 26.04.2022 Община Лясковец съобщава, че във връзка с приключването на дейностите по проект „Реконструкция на сграда за общинска администрация Лясковец, с цел подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., предстои преместване на служителите обратно в сградата на общинска администрация, с административен адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1. Поради изместване на електронните масиви и свързаност на Община Лясковец, на 29.04.2022 г. (петък) Центърът за административно обслужване на Община Лясковец няма да работи с граждани. Считано от 03.05.2022 г., гражданите ще бъдат обслужвани в Центъра за административно обслужване, който се помещава в сградата на общинска администрация, с административен адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1. До 15.05.2022 г. се преустановяват бързите услуги при обработка на заявленията.