Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците между учебните институции 31.03.2022 Заповед №509 / 29.03.2022 г. за утвърждаване на формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за 2022 година във функция „Образование“, съгласно Решение на Министерски съвет №50 от 3-ти февруари 2022 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 година и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на параметрите на основния компонент на формулата за 2022 г. между учебните институции.

Заповед №509 / 29.03.2022 г.