Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело 25.03.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 09.03.2022 г. Определение № 73/25.02.2022 г. по Административно дело № 599/2021 г., постановено от Административен съд – Велико Търново, отменя протоколното си определение, постановено в открито заседание на 18.02.2022 г., с което е даден ход на делото по същество. Оставя без разглеждане жалбата на Кмета на Община Лясковец против Решение № 316 от 7.09.2021 г. на Общински съвет – Лясковец, в частта му по т.1,1, с която е допълнено Решение №172/29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец. Прекратява производството по делото.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Определение № 73/25.02.2022 г. по Административно дело № 599/2021 г., постановено от Административен съд – Велико Търново