Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно обявяване на вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-147 / 16.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България, е обявена 1 (една) вакантна длъжност във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Допълнително изискване е да имат стаж на надводни кораби във Военноморските сили повече от 5 (пет) години. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 06.04.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Заповед №ОХ-147 / 16.02.2022 г. на Министъра на отбраната на Република България