Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 21.02.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-160 / 10.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 200 (двеста) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от състава на Сухопътните войски дислоцирани в гарнизоните: София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Благоевград, Враца, Белене, Пловдив, Мусачево, Горна Оряховица и Смолян. 1. за в. ф. 28610 - София: 5 (пет) броя; 2. в гарнизон Стара Загора - 16 (шестнадесет) броя; 3. в гарнизон Ямбол - 15 (петнадесет) броя; 4. за в. ф. 52740 - Хасково: 15 (петнадесет) броя; 5. за в. ф. 38220 - Плевен: 4 (четири) броя; 6. за в. ф. 34750 - Карлово: 70 (седемдесет) броя; 7. за в. ф. 56040 - Благоевград: 13 (тринадесет) броя; 8. за в. ф. 54990 - Враца: 7 (седем) броя; 9. в гарнизон Белене - 11 (единадесет) броя; 10. за в. ф. 44220 - Пловдив: 9 (девет) броя; 11. за в. ф. 42600 - Мусачево: 15 (петнадесет) броя; 12. за в. ф. 22790 - Горна Оряховица: 5 (пет) броя; 13. за в. ф. 28330 - Смолян: 15 (петнадесет) броя; Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 22.03.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина