Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2021/2022 16.02.2022 Заповеди №№ 244, 245, 243, 246, 247, 248 / 16.02.2022 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите, съответно в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри Дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя, съгласно одобрено доброволно споразумение за стопанската 2021/2022.

Заповеди №№ 244, 245, 243, 246, 247, 248 / 16.02.2022 г.