Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 15.02.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 07.02.2022 г. Решение № 274/28.07.2021 г. по Административно дело № 297/2021 г., постановено от Административен съд – Велико Търново, са отменени разпоредби от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и Решение № 1087/07.02.2022 г. по Административно дело 10491/2021 г. по описа на Върховния административен съд на Република България.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 274/28.07.2021 г. по Административно дело № 297/2021 г., по описа на Административен съд – Велико Търново и Решение № 1087/07.02.2022 г. по Административно дело 10491/2021 г., по описа на Върховния административен съд на Република България