Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заявление за издаване на комплексно разрешително на обект "Свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване" 03.02.2022 Заявление от "Геран 99" ЕООД за издаване на комплексно разрешително на обект "Свинеферма за отглеждане на свине майки и прасета за угояване".

Заявление за издаване на комплексно разрешително