Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело 21.01.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 12.01.2022 г. Определение № 458/22.12.2021 г. по административно дело № 599/2021 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, е отхвърлено искането на кмета на Община Лясковец за спиране на изпълнението на Решение № 316 от 07.09.2021 г., в частта му по т.1, с която се създава нова точка V в Решение № 172 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец