This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на клиентите на Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица

 

18.11.2020:
Съобщение на вниманието на клиентите на Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица

Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”. 

Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, ел. поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи. 

С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!  

За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица може да се ползват следните телефони: 0618 / 60191 и 0618 / 21882, както и 

началник отдел "Посреднически услуги" - Стела Сърнова: 879 003 697; 

главен експерт отдел "Посреднически услуги" - Даниела Атанасчева: 879 006 724; 

главен експерт отдел "Посреднически услуги" - Албена Гайдова: 879 006 729; 

старши специалист отдел "Посреднически услуги" - Георги Пулов: 879 006 763.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |