This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

 

13.11.2020:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №2144 / 13.11.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2532, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ IV2532 - за производствено складова дейност, в кв. 132, по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 2164 кв.м.

Изтегли:
   Заповед №2144 / 13.11.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |