This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обявление № М-2332 #1 / 09.11.2020 г.

 

10.11.2020:
Обявление № М-2332 #1 / 09.11.2020 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: 

С Решение № 165 по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет –Лясковец, проведено на 29.10.2020г.: 

1. Общински съвет Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) за имот с идентификатор 23217.135.39, местност „Лукач“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец. 

2. Общински съвет Лясковец одобрява техническо задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) и Подробен устройствен план - План за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 23217.135.39, местност „Лукач“, землището на с. Драгижево, общ. Лясковец. 

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |