This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

 

06.11.2020:
Съобщение на вниманието на собствениците на домашни кучета

Във връзка със спазване изискванията на разпоредбите на чл. 172, т. 1 и т. 2, чл. 173, т. 1, чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) и разпоредбите на Раздел II (отглеждане на животни домашни любимци) от Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на община Лясковец, Община Лясковец уведомява всички собственици на домашни кучета на територията на общината, че при констатиране на нарушения относно неспазване на чл. 172, т. 1 и т. 2, чл. 173, т. 1 от ЗВМД, а именно да замърсяват обществени места, да вземат мерки животните да не създават опасност за хората и други животни, при извеждане на кучето си да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт на същото и чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност забраняващ извеждането на кучета без повод, а на агресивните кучета - и без намордник, както и разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци, на нарушителите ще бъдат съставяни актове за установяване на административни нарушения.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |