This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Юлиана Йордан Нохара с адрес гр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба № 117, вх. Д, ет. 2, ап. 82

 

27.10.2020:
Съобщение до Юлиана Йордан Нохара с адрес гр. София, р-н Искър, ж.к. Дружба № 117, вх. Д, ет. 2, ап. 82

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № МДТ-3863/18.09.2020 г.  

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

Дата на поставяне на съобщението 27.10.2020 г. 

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |