This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

В община Лясковец започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се граждани

 

15.10.2020:
В община Лясковец започна раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се граждани

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Български Червен кръст Велико Търново започва поетапното предоставяне на близо 310 тона храни. За област Велико Търново от хранителните пакети ще се възползват 9 302 граждани. За община Лясковец право имащите са 431 лица, като 215 от тях са от град Лясковец, а 216 от селата. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК и ще продължи до 30 ноември 2020 година. Всеки право имащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.  

От 14 октомври 2020 година са отворени раздавателните пунктове в град Лясковец и в кметствата на съставните на общината села. Работното време за пункта в Лясковец е всеки работен ден от 9:00 до 11:30 часа. Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти: пшенично брашно – 3 кг; ориз – 1 кг; спагети – 1,5 кг; лютеница – 0,500 кг; зелен фасул консерва – 2,400 кг; домати-консерва – 1,600 кг; грах зелен – 1,600 кг; гювеч консерва – 1,600 кг; конфитюр – 0,500 кг; говеждо месо - консерва – 0,300 кг; говежди кюфтета - консерва – 0,600 кг; пиле фрикасе консерва – 0,600 кг; консерва риба – 0,510 кг; захар – 3 кг; леща – 1 кг; олио – 3 литра. 

Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекция „Социално подпомагане“ гр. Горна Оряховица и включват следните целеви групи: лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.; майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал. 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец август 2020 година; лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.; лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец август 2020 г.; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец август 2020 г.; лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец август 2020 година, а по отношение на еднократните помощи - за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 година; лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID-19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01. 2020 г. до 31.08. 2020 година.  

Във връзка с опасността от заразяване с COVID-19, Община Лясковец призовава право имащите лица да бъдат задължително с маска, да спазват социална дистанция от 1,5 м и да избягват струпването на много хора на едно място. Продължителността на периода за раздаване на пакета продукти е достатъчен, за да се гарантира възможността всеки да си ги получи, без да се налага събирането на големи групи от чакащи лица.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |