This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

 

14.10.2020:
Съобщение за влязло в сила определение по административно дело

Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с Определение № 12464/08.10.2020 г. по административно дело № 6690/2020 г. на Върховен административен съд е оставено в сила Определение № 161/13.05.2020 г. по административно дело № 198/2020 г., постановено от Административен съд - Велико Търново, влязло в законна сила на 08.10.2020 г., с което оставя без разглеждане жалбата на кмета на Община Лясковец против Решение № 68/05.03.2020 г. на Общински съвет – Лясковец и Искането за спиране изпълнението на същото, и прекратява производството по административно дело № 198/2020 г., по описа на Административен съд - Велико Търново.  

 

 

Георги Петров  

Председател на Общински съвет – Лясковец 

Изтегли:
   Определение № 161 от 13.05.2020 г. по Административно дело № 198 от 2020 г., по описа на Административен съд - Велико Търново

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |