This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3 гр. София

 

14.09.2020:
Съобщение до Калина Димова Минчева с адрес ЖК „Младост 1“ №38 а, вх. 1, ет. 1, ап. 3 гр. София

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: 

Съобщаваме ви, че копие от Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, жк. „Младост 1“ №38 А, вх. 1, ет. 1, ап. 3. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно със Заповед № 1448/ 05.08.2020г. и Обявление № М-743 #3/ 20.08.2020 на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.  

Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 14.09.2020 год.

Изтегли:
   Обявление №М-743 #3 / 20.08.2020 г. и Заповед №1448 / 05.08.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |