This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

14.09.2020:
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, на Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен за постъпило заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения.

Изтегли:
   Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |