This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Димитър Панев Обрешков с адрес гр. София, р-н „Искър“, жк. „Дружба“ №56, вх. В, ет. 2, ап. 39

 

27.08.2020:
Съобщение до Димитър Панев Обрешков с адрес гр. София, р-н „Искър“, жк. „Дружба“ №56, вх. В, ет. 2, ап. 39

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Съобщаваме ви, че Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. София, р-н „Искър“, жк. „Дружба“ №56, вх. В, ет. 2, ап. 39. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-1616 #1/ 23.07.2020 г. на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.  

Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 27.08.2020 г. 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |