This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположение на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

 

14.08.2020:
Съобщение на вниманието на собственици на пчелини разположение на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец

Във връзка с организираните от Община Лясковец дезинсекционни дейности – димна обработка срещу комари на територията на гр. Лясковец и с. Джулюница, общ. Лясковец, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), че на 19.08.2020 г. (сряда) ще се проведе димна обработка срещу комари, както следва: 

- на територията на гр. Лясковец - в часовия диапазон от 22:00 ч. до 23:00 ч. и 

- на територията на с. Джулюница – в часовия диапазон от 20:30 ч. до 21:30 ч. 

 

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни аерозолни обработки. 

 

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |