This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Стоянка Иванова Петкова с адрес гр. Търговище, ж.кв. Запад № 57, вх. Б, ет. 1, ап. 16

 

13.08.2020:
Съобщение до Стоянка Иванова Петкова с адрес гр. Търговище, ж.кв. Запад № 57, вх. Б, ет. 1, ап. 16

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в отдел “Местни приходи”, гр. Лясковец, ул. “Младост” № 2, ет. 2 от 09.00 часа до 17.00 часа, за връчване на документи с вх. № МДТ-2344/08.06.2020 г.  

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.  

 

Дата на поставяне на съобщението 13.08.2020 г. 

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |