This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

 

11.08.2020:
Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост

Заповед №1482 / 11.08.2020 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2603, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 548 кв.м.

Изтегли:
   Заповед №1482 / 11.08.2020 г.

 

 © 2000-2021 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |