This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

 

04.08.2020:
Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

Община Лясковец и Общинска служба по земеделие уведомяват всички собственици и ползватели на земеделски земи, които са подали декларации и заявления по чл.69 и 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. Същите се намират в Oбщинска службa по земеделие гр. Лясковец и в Община Лясковец, и са на разположение на всички ползватели на земеделски земи. Промени в предварителните регистри могат да се правят на основание чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ до 15.08.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |