This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

 

06.07.2020:
Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

Проектът за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, заедно с мотивите към предложението, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg) на 03.06.2020 г. в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.  

В рамките на законоустановения 30-дневен срок от публикуване на проекта на подзаконовия нормативен акт, в общинска администрация не са получени предложения и становища от заинтересовани лица и организации, относно проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |