This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение във връзка с публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 г.

 

09.06.2020:
Съобщение във връзка с публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 г.

Във връзка с направената покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Лясковец за 2019 година информираме гражданите на общината, че могат да изразят становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета. Становищата могат да се представят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане т.е. до 15 юни 2020 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |