This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Покана за провеждане на обществено обсъждане

 

08.06.2020:
Покана за провеждане на обществено обсъждане

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Лясковец, каним жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на Публично обсъждане на Отчета на бюджет 2019 година 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

На 17 юни 2020 година от 17:30 часа в залата на община Лясковец, ет.1 ще се проведе публично обсъждане, на което ще направим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. 

Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия. 

 

Георги Петров 

Председател на Общински съвет - Лясковец 

Изтегли:
   Информация за отчета на бюджета на Община Лясковец за 2019 година

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |