This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество

 

03.06.2020:
Проект на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество

На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт, която предвижда изменение и допълнение на Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество, като промените са насочени към актуализация на нормативната уредба в областта на управлението на имоти - общинска собственост, съобразно различията при отдаване под наем на различните видове общинско имущество, а именно: наемни цени на жилищни и нежилищни помещения; на празно дворно място, ползвано от наемателите на общински жилища; язовири; терени за поставяне на павилиони; земеделски земи, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, уреждащи същите обществени отношения.  

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат предствени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.

Изтегли:
   Мотиви към предложението за изменение и допълнение на Методиката за определяне на наемни цени на общинско имущество

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |