This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение до Анелия Красимирова Кънлова с адрес ул. „Хан Кубрат“ № 17, ет. 1, гр. Горна Оряховица

 

03.06.2020:
Съобщение до Анелия Красимирова Кънлова с адрес ул. „Хан Кубрат“ № 17, ет. 1, гр. Горна Оряховица

Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс: 

Съобщаваме ви, че Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Хан Кубрат“ № 17, ет. 1. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК настоящото съобщение, заедно с Обявление № М-743 #1/ 09.04.2020 на Кмета на Община Лясковец е публикувано на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg и е поставено на таблото за съобщения в Общината.  

Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 03.06.2020 год.

Изтегли:
   Обявление №М-743 #1 / 09.04.2020 г.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |