This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

01.06.2020:
Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-диевен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.Iyaskovets.bg, Община Лясковец приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ e-mail:obsavet@Iyaskovets.bg или в Общински център за административно обслужване и информация за граждани - гр. Лясковец, пл. „Възраждане" № 1, Община Лясковец. С оглед факта, че предложените изменения касаят финансови облекчения за ползвателите на детски ясли в Община Лясковец и спазване на правата на гражданите, считаме, че е целесъобразно и законосъобразно срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации по ал. 3 от ЗНА да бъде определен на 30 / тридесет / дни.

Изтегли:
   Предложение за изменение и допълнение на НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |