This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Финансов контрольор”

 

07.05.2020:
Класиране след провеждане на конкурса за заемане на длъжността „Финансов контрольор”

На 30.04.2020 г. в 11:00 часа, конкурсната комисия, назначена със Заповед №861/16.04.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, на основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.), на своето заседание, въз основа на получените резултати от проведения конкурс на 30.04.2020 г., конкурсната комисия изготви следното КЛАСИРАНЕ: 

На първо място според постигнатия резултат от 1715 (хиляда седемстотин и петнадесет) точки от възможни 1775 (хиляда седемстотин седемдесет и пет точки) след провеждане на конкурса посредством решаване на теста и провеждане на интервюто за заемана на длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец, се класира кандидата Маргарита Ненова Добрева-Кралева.  

Постигнатият резултата от участника Маргарита Ненова Добрева-Кралева от 1715 (хиляда седемстотин и петнадесет) точки е формиран по следния начин:  

1. Резултат от решаването на теста съгл. чл. 33, т. 1 от НПКПМДСл. - 30 верни отговора по 10 точки за всеки от тях, умножени с коефициент 3 или общо 900 точки.  

2. Резултат от провеждането на интервю съгл. чл. 34, ал. 1 от НПКПМДСл. - 815 точки (получени като сбор от оценките на членовете на комисията, умножен с определения от конкурсната комисия коефициент на тежест - 5, което дава общо 815 точки.

Изтегли:
   Препис-извлечение от Протокола на конкурсната комисия

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |