This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

 

05.05.2020:
Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година

На заинтересованите се предоставя 30 дневен срок, считан от 05.05.2020 г., за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет – Лясковец, мандат 2019 – 2023 г. да предприеме навременни мерки за свикване на заседания и взимане на неотложни решения, важни за гр. Лясковец. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 в деловодството на Общински съвет – Лясковец, или на следния електронен адрес: obsavet@lyaskovets.bg 

Изтегли:
   Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 – 2023 година.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |