This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

 

24.04.2020:
Съобщение на вниманието на собствениците на пчелини разположени на територията на община Лясковец

Във връзка с депозирано в общинска администрация на Община Лясковец уведомително писмо с вх. № СД-03-1795/24.04.2020 г. от ЗП „ПЕТКО ИЛИЕВ” за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 / 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Лясковец уведомява всички собственици на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), които са разположени на територията на гр. Лясковец, че в периода от 28.04.2020 г. до 02.05.2020 г. ще се извърши самолетно пръскане на житни култури в землището на гр. Лясковец.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |