This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите в режим на етажна собственост

 

23.04.2020:
Препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите в режим на етажна собственост

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 634 / 14.03.2020 г. на Кмета на Община Лясковец, с която са въведени противоепидемична мерки на територията на Община Лясковец, с настоящото се уведомяват Общите събрания и Сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост и се дават препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите в режим на етажна собственост. 

 

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ,  

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ, ПОЛЗВАТЕЛИ И ОБИТАТЕЛИ, 

 

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID 19 и въведените със Заповед № 634 / 14.03.2020 г. на Кмета на Община Лясковец противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец, както и нарастващите случаи на лица с положителни проби за коронавирус в област Велико Търново, Ви молим и се надяваме да проявите необходимата здравна култура и разбиране към ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, като предприемете мерки за дезинфекция на общи части на сградите в режим на етажна собственост - стълбища, парапети, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, домофони и други често докосвани с ръцете повърхности. 

При осигуряване на санитарно-хигиеничните изисквания стриктно следва да се спазва АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Приложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаборатория „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците и управителите на сгради в режим на етажна собственост информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19. 

Алгоритъмът включва следните основни направления: 

1. Избор на дезинфектант; 

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките; 

3. Начин на приложение на дезинфектантите; 

4. Допълнителни изисквания; 

5. Хигиена на ръцете; 

Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности, трябва да бъдат заменени с дезинфектанти. Новият коронавирус COVID-19 е от групата на РНК вирусите с обвивка, за които се знае, че са чувствителни за редица дезинфектанти - хлорни, алдехиди, окислители, алкохоли, йодни, четвъртични-амониеви съединения. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването. 

 

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |