This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

 

22.04.2020:
Справка за постъпили предложения по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове във връзка с проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, заедно с мотивите към предложението, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.net) на 03.04.2020 г. в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.  

 

На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ от ЗНА и с оглед усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и обнародвания в ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), Община Лясковец е предоставила 15-дневен срок от публикуване на обявлението на интернет страница на общината, за депозиране на предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и да депозират по същия.  

 

В рамките на 15-дневния срок от публикуване на проекта на подзаконовия нормативен акт (изтичащ на 21.04.2020 г.), в общинска администрация не са получени предложения и становища от заинтересовани лица и организации, относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |