This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списък на допуснатите кандидати за длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец

 

22.04.2020:
Списък на допуснатите кандидати за длъжността: „Финансов контрольор” в общинска администрация на Община Лясковец

Въз основа на извършената преценка конкурсната комисия РЕШИ: 

 

1. Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: „Финансов контрольор” следния кандидат: 

- Маргарита Ненова Добрева-Кралева. 

 

2. Посочения допуснат кандидат трябва да се яви на тест на 30.04.2020 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в сградата на Община Лясковец, в Залата на общинския съветник, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, ет. I. 

 

 

Председател на конкурсната комисия: 

инж. Росица Господинова 

Заместник - кмет на Община Лясковец

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |