This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Лясковец

 

15.04.2020:
Обява за набиране на потребители за ползване на услуги по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, които ще се предоставят от Община Лясковец

Във връзка с извънредното положение в страната и предоставяне на дейности по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, Община Лясковец обявява прием на заявления от лица, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете с цел превенция разпространението на COVID-19.  

 

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:  

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);  

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);  

 

Целевите групи, които попадат в обхвата на патронажната грижа са:  

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  

- Хора с увреждания;  

- Възрастни в риск.  

„Възрастен в риск” е лице, което е:  

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;  

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.  

 

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Лясковец.  

 

Необходими документи за кандидатстване:  

 

- заявление по образец;  

- карта за участие;  

- документ за самоличност (копие);  

- документ за самоличност на законния представител - настойник, попечител (за справка);  

- експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);  

- удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо).  

 

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават в Информационния център в сградата на Община Лясковец, пл. ”Възраждане“ № 1, в стая № 7 и в Кметствата по населените места на територията на Община Лясковец, всеки работен ден от 8:00 ч. - 12:00 ч. и от 13:00 ч. - 17.00 ч. За повече информация: тел.: 061922055; 0888324206.

Изтегли:
   Документи за кандидатстване

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |