This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Инструкции за изплащане на компенсации на работодателите по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г.

 

03.04.2020:
Инструкции за изплащане на компенсации на работодателите по реда на Постановление № 55 от 30.03.2020 г.

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.  

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани образците на документи, както и утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта Процедура за кандидатстване, съдържаща информация за условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.  

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда и на трите основания, регламентирани в чл.1, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ПМС 55/2020г. се приемат по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително.

Изтегли:
   Информация за работодатели

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |