This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Съобщение относно използването на Системата за сигурно електронно връчване

 

30.03.2020:
Съобщение относно използването на Системата за сигурно електронно връчване

Община Лясковец информира всички граждани и фирми, че общинска администрация е регистриран участник в Системата за сигурно електронно връчване (е-връчване). Системата позволява водене на кореспонденция по електронен път (подаване на жалби, сигнали, искания и др.), без необходимост от физическо присъствие в деловодството на администрацията. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи до и от публични органи, физически и юридически лица. Използването ѝ изисква регистрация и наличието на валиден електронен подпис или ПИК на НОИ. Комуникацията със Системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща в съответствие с чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) се поддържа и администрира от Държавна агенция „Електронно управление".

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |