This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на МКБППМН

 

16.03.2020:
Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на МКБППМН

Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец.

Изтегли:
   Система за определяне на резултатите при провеждане на конкурса за заемане на длъжността: Секретар на МКБППМН

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |