This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“

 

13.03.2020:
Удължаване на срока за приемане на заявления за включване на потребители в НП “Предоставяне на грижа в домашна среда“

Община Лясковец удължава срока за приемане на заявления за включване на потребители в Национална програма “Предоставяне на грижа в домашна среда“. Програмата е утвърдена със Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика и е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително механизма лична помощ. 

Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Програмата се реализира на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г. 

Във връзка със стартиране на Програмата, Община Лясковец приема заявления в срок до 17.03.2020 г. в сградата на общинска администрация гр. Лясковец стая № 7 или Домашен социален патронаж в сградата на Общински комплекс за социални услуги.

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |