This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Списъци на допуснатите и недоспуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

 

11.03.2020:
Списъци на допуснатите и недоспуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

Списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” в общинска администрация на Община Лясковец: 

Въз основа на извършената преценка конкурсната комисия реши: 

Допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” кандидата Цветомила Тодорова Берова. 

Не допуска до участие в конкурса за заемане на длъжността: Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” кандидата Елка Иванова Цонева.

Изтегли:
   Списъци на допуснатите и недоспуснатите кандидати за длъжността Секретар на „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”

 

 © 2000-2020 Община Лясковец за сайта | общи условия | поверителност на личните данни | карта на сайта |